+36 70 626 0690 info@myhome.hu belépés Bemutatóterem
K, Sz, Cs, P: 10:00 - 18:00
Szo: 10:00 - 14:00
ENG HU BLOG

A myhome.hu webáruház általános szerződési feltételei

Az ÁSZF letöltése PDF-ben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Space and More Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.myhome.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.myhome.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

 • Név: Space and More Kft.
 • Bemutatóterem: 2040 Budaörs Bretzfeld utca 200.
 • Székhely: 2049 Diósd, Árpád fejedelem utca 3.
 • Személyes ügyfélszolgáltat: 2040 Budaörs Bretzfeld utca 200. Nyitva tartás: Szerda, Csütörtök, Péntek 12:00 órától 18:00 óráig, Szombat 10:00 órától 14:00 órától
 • Telefonszám: + 36 70 626 0690
 • Email cím: info@myhome.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-171913
 • Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25028405-2-13
 • Bankszámla száma: 10101535-48829800-01004002

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az webáruházon kínált termékek közül a bútorok vásárlása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A bútorokon kívül minden egyéb termék (lakás-kiegészítők) regisztráció nélkül vásárolhatók meg.

1.4. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi elfogadásával (ld. 3.1. pont második mondat) a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7.Panaszügyintézés helye, módja:

 • Postacím: 2040 Budaörs Bretzfeld utca 200. Telefon: +36 70 626 0690
 • E-mail: info@myhome.hu
 • Panaszügyintézés módja: bemutatóteremben, telefonon, e-mail-ben, postai úton,
 • Telefonos, és e-mailes panaszügyintézés időrendje: munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig
 • Személyes panaszügyintézés időrendje a bemutató teremben: Szerda, Csütörtök, Péntek 12:00 órától 18:00 óráig, Szombat 10:00 órától 14:00 órától

2. Megrendelés – általános rendelkezések

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása, bútor vásárlása esetén továbbá regisztráció is szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a webáruházban, adatait megtekintheti és módosíthatja a "Profilom" linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez, valamint – a bútorok kivételével – a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termék adatlapjáról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.

A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg.

2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett forint (HUF) összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6 Egy megrendelés alkalmával legfeljebb 10 (tíz) termék rendelhető meg.

2.7. Megrendelés menete:

2.7.1.     A weblap tetején kiválasztható, hogy a lakás melyik részébe (nappali, hálószoba, étkező, stb.) keres terméket az Ügyfél. Ezt követően az Ügyfél a weboldalon legördülő menük segítségével navigálhat az egyes termékkategóriák között.

2.7.2.     Egyes termékek esetében a kiválasztott adatlap jobb oldalán lehet a terméktulajdonságok közül választani (pl. szín, méret, anyag stb).

2.7.3. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A termék(ek) – amennyiben azonos termékből több darabot kíván az Ügyfél vásárolni – darabszám beállítását követően a „kosárba” gombra kattintva helyezhető(ek) a kosárba. A megrendelés a weboldalon  legfelül található "Kosár" gombra kattintva tekinthető meg, ahol egyúttal módosítható és törölhető is a megrendelés.

2.7.4. A kosár tartalmának véglegesítését követően a „pénztárhoz” gombra kattintva érhető el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerződési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik ajándékutalvánnyal vagy kedvezményre jogosító kuponnal, úgy az adatlapon a kupon sorszámának és kódjának megadásával érvényesíthető a kedvezmény. Kedvezmény érvényesítésére csak a megrendelés feladásakor van lehetőség.

2.7.5. Az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltését követően a megrendelés feladásához az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlap alján a vonatkozó szöveg mellett található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”Megrendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

2.7.6.  A bútorok és lakás-kiegészítők természetükből fakadóan különböző súlyúak és méretűek. Ezért a nagyobb méretű bútorokat bútorszállító, a kisebb méretű bútorokat és a lakás-kiegészítőket futárszolgálat szállítja ki. A termékoldalakon a szállítás módja minden esetben szerepel. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg bútort és lakás-kiegészítőt is vásárol (kosarába tesz), úgy rendelését a Szolgáltató külön rendelésszámon tartja nyílván és külön szállítási módon teljesíti, eltérő időben. Ez esetben a fizetési módok jelen ÁSZF 6. pontja szerint módosulnak.

2.7.7. A jelen ÁSZF értelmezésében bútornak minősül a bútor bármely kiegészítő eleme vagy része is. Lakás-kiegészítőnek minősül minden egyéb termék, ami egyébként nem minősül bútornak.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján igazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék(ek)hez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, továbbá a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését követő 3 munkanapon belül e-mail útján nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról vagy annak visszautasításáról a teljesítés bármely akadálya (pl. a terméket már nem gyártják) esetén. A Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával  a Felek (a Szolgáltató és az Ügyfél) között érvényes szerződés jön létre.  A Szolgáltató által vállalt szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadó nyilatkozata tartalmazza.

3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 3 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – külön elfogadó e-mailt.

3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: bútorszállító vagy futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre. Választható személyes átvétel is.

5.2. A bútorok és a lakás-kiegészítők természetükből fakadóan különböző súlyúak és méretűek. Ezért a nagyobb méretű bútorokat bútorszállító, a kisebb méretű bútorokat és egyéb termékeket futárszolgálat szállítja ki. A termékoldalakon a szállítás módja minden esetben szerepel. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg bútort és egyéb terméket is vásárol (kosarába tesz), úgy rendelését a Szolgáltató külön rendelésszámon tartja nyílván és külön szállítási módon teljesíti, eltérő időben. Amennyiben az Ügyfél az egyazon szállítási móddal jelölt termékek közül többet is rendel egyidejűleg, úgy a Szolgáltató a szállítást a szállítási módon belül egyszerre teljesíti, azaz az utolsó termék Szolgáltató raktárába érkezése után.

5.3. Szállítási költség egyidejűleg rendelt több termék esetén a következőképpen kerül felszámításra: az első termék esetén teljes összegben, minden további termék szállítási költségének 70% kerül felszámításra. Amennyiben az Ügyfél futárszolgálat által és bútorszállító által szállított terméket is vásárol egyszerre, úgy csak a bútorszállító által szállított termék szállítási költséget fizeti meg a Szolgáltató részére. Ettől függetlenül is a szállítás két különböző módon és időben történik meg. A Szolgáltató kizárólag magyarországi szállítási címre vállalja a kiszállítást.

5.4. Az Ügyfélnek módja van a megrendelt termék(ek) személyes átvételére is. Ez esetben szállítási költség nem merül fel. Személyes átvételre a Szolgáltató logisztikai partnerénél – a továbbiakban: logisztikai partner – , a Kor-recht Log Kft raktárában van lehetőség, a 2045 Törökbálint Depo, Raktárvárosi út 1. szám alatt, legkorábban a Szolgáltató értesítésében megjelölt időpontban.

5.5. Ha egy Ügyféltől a megrendelés teljesítése előtt több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató jogosult a különböző rendeléseket egy szállítással teljesíteni. Erről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

5.6. A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat vagy bútorszállító kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a kézbesítő jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából.

5.7. A termék(ek) kiszállítását a DPD Hungária Kft. (futár) és a 3takács Kft (bútorszállító)  végzi. A futárszolgálat/bútorszállító a terméke(ke)t a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását tartalmazó nyilatkozatában közölt határidőn belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat/bútorszállító előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A futárszolgálat/bútorszállító kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A szállítást megelőzően a bútorszállító telefonon egyezteti a szállítási címet és a kiszállítás várható időpontját. A bútorszállító kézbesítője az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. Amennyiben az Ügyfél a bútorszállítóval előre egyeztetett időpontban mégsem veszi át a termékeket, úgy az ismételt kiszállítás költségét köteles megfizetni. A futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a kiszállítást, utána visszaszállítja az árut a logisztikai központba. Újbóli kiszállításra csak a szállítási költség ismételt megfizetésével kerülhet sor.

5.8. A megrendelt bútornak a logisztikai partner raktárába érkezéséről a Szolgáltató e-mailben és/vagy telefonon értesíti az Ügyfelet.

5.9. Az Ügyfél ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával egyidejűleg közölt szállítási határidők csupán tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató a – neki fel nem róható – késedelemért felelősséget nem vállal. 

5.10. Amennyiben Ügyfél a megrendelt árut fogadni nem tudja vagy nem veszi át, úgy Szolgáltató az árut 1 hétig díjmentesen tárolja. Az 1 hét leteltét követően Szolgáltató a tárolásért bruttó 5000Ft/hét díjat számol fel.

6. Fizetési feltételek

6.1. A termékek természetüknél (bútor vagy lakás-kiegészítő) fogva külön kerülnek kiszállításra (ld. szállítási feltételek – 5. pont). Az eltérő szállítások miatt a megrendeléseket a Szolgáltató külön rendelésszámon tartja nyilván, a fizetés azonban az alábbiaknak megfelelően egyben is lehetséges.

6.2. Bútor rendelése esetén 50 % előleg fizetése szükséges, a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását követően, a Szolgáltató által megjelölt határidőben. Az előleg megfizetésének hiányában (bontó feltétel) a fizetésre előírt határidő elteltét követő napon a Felek között létrejött szerződés megszűnik.

6.3. Fizetési módok:

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • utánvéttel készpénzben;
 • online bankkártyás fizetés (a B-Payment Zrt. a BORGUN banki felületén);
 • előre fizetéssel bankszámlára utalva;
 • bankszámlára befizetéssel.

A fizetési módok vonatkoznak a megrendelt termék(ek) vételárára és a szállítási költségre is azzal, hogy a vételár és a szállítási költség csak azonos módon fizethető.

6.4. Az előleg(ek)ről a Szolgáltató előlegszámlá(ka)t, a teljesítésről (a szállítási költségre is kiterjedően) végszámlát állít ki, melyet elektronikusan küld meg az Ügyfélnek, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számlaként. Lakás-kiegészítő esetében értelemszerűen csak a teljesítésről (a szállítási költségre is kiterjedően) kerül kiállításra számla. 

6.5. Bútor vásárlás esetében, amennyiben a fizetett előleg(ek)et meghaladó vételárhátralék(ok) legkésőbb a bútor kiszállításakor utánvéttel nem kerül(nek) megfizetésre (bontó feltétel) a Felek között létrejött szerződés megszűnik, és a fizetett előleg(ek)et a Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

6.6. Bankkártyás online fizetési rendszer:

A bankkártyával való fizetés a B-Payment Zrt. BORGUN szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal (bankkártya adatok) nem rendelkezik.

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

7. Elállás jog

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

7.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

7.4. A Fogyasztót – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltakra – nem illeti meg az elállási jog azon megrendelt bútorok vonatkozásában, melyek gyártásra készülnek tekintettel arra, hogy a terméklapon „Gyártásra” megjelöléssel ellátott bútorokat a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérése szerinti színben, formában, kivitelben stb. gyártat le a megrendelést követően.

7.5. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán vagy elektronikus levélben.

Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Elállási nyilatkozat

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.5.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

7.5.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató logisztikai partnerének (Privat Depo – maganraktar.com – 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. DEPO.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni, az eredeti csomagolásban. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre.

7.5.5. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.5.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.5.7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.5.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  

8. Jótállás

8.1. A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján minimum 1 (egy) év időtartamra jótállást vállal minden tartós fogyasztási cikk vonatkozásában. A jótállást a Szolgáltató a Fogyasztónak (ld. 7.1. pont) nem minősülő Ügyféllel szemben is vállalja. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.2. A jótállási idő a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, az átadás napján kezdődik.

8.3. Nem tartozik jótállási kötelezettséggel a Szolgáltató, ha a termék hibája, illetve a hiba oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés, összeszerelés (kivéve, ha az üzembe helyezést, összeszerelést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés, összeszerelés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

8.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet;
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől azzal a kitétellel, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvételtől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

8.6. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.7. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.8. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.9. Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.10. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.11. Ha a Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a jelen ÁSZF-ben feltüntettettek alapján.

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató logisztikai partneréhez (Privat Depo – maganraktar.com – 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. DEPO).

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.1.9. Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 

9.1.10. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ügyfél részére történő visszaküldésének költségét is) az Ügyfelet terhelik.

9.1.11. Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető: Kellékszavatossági igény nyilatkozat.

Amennyiben az Ügyfél kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A kellékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 13.1. pontban rögzítetteknek megfelelően, illetve elérhetőségeken terjesztheti elő.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

9.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és a forgalmazója (Szolgáltató).

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2.10. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető: Termékszavatossági igény nyilatkozat

Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 13.1. pontban rögzítetteknek megfelelően, illetve elérhetőségeken terjesztheti elő. 

Értelemszerűen bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, annak logisztikai partneréhez  (Kor-recht Log Kft. 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. DEPO)

10. Ajándékutalvány

10.1. A webáruház igénybevételével az Ügyfélnek lehetősége van ajándékutalványt vásárolni. Az ajándékutalvánnyal – annak lejárati idején belül, és a nyilvántartott egyenleg erejéig – az ajándékutalvány birtokosa jogosult a webáruházon kínált bármely terméket megvásárolni. Az ajándékutalványt a Szolgáltató e-mail-ben küldi meg az Ügyfél részére.

10.2. Az ajándékutalvány kizárólag a webáruházban, és kizárólag az ajándékutalvány érvényességi ideje alatt használható fel terméke(ek) vásárlására. Az ajándékutalvány a megvásárlásának napját követő naptól kezdődően 1 (egy) évig érvényes.

10.3. Tetszőleges értékben vásárolható ajándékutalvány. 

10.4. Az ajándékutalvány egyenlege teljes egészében – levonás nélkül – levásárolható.  Az ajándékutalvány birtokosa az ajándékutalványt az aktuális egyenleg erejéig jogosult felhasználni fizetőeszközként. Amennyiben a megvásárolt szolgáltatás ellenértéke meghaladja az ajándékutalvány egyenlegét, úgy a különbözetet más fizetőeszközzel (utánvéttel készpénzben, bankkártyával, banki átutalással – ld. 6. pont) kell megfizetni.  Az ajándékutalvány egyenlege nem tölthető fel újra.

10.5. Az ajándékutalvány aktuális egyenlege és az érvényességi idő telefonon vagy e-mailben a Szolgáltatótól lekérhető. 

10.6. Az ajándékutalvány tulajdonosának, és ezáltal az egyenleg felhasználására jogosultnak tekintendő bárki, aki ismeri az ajándékutalvány egyedi azonosítószámát. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható. A Szolgáltató az ajándékutalvány tulajdonjogát nem vizsgálja, az ez irányú kérelmek teljesítését a Szolgáltató kizárja.

10.7. Az ajándékutalvány egyenlege nem váltható át készpénzre, bankkártyára nem utalható, másik ajándékutalvány vásárlására nem használható fel és nem kamatozik, visszavásárlására, az egyenleg kifizetésére nincsen mód.

10.8. Az ajándékutalvány egyedi azonosítószámának illetéktelen személy által felhasználása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában jóváírni, vagy visszatéríteni az ajándékutalványról az illetéktelen személy által már felhasznált összeget. Az „ellopott” egyedi azonosítóért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.9. Az ajándékutalvány egyedi azonosítójának elvesztése/elfelejtése esetén a még fel nem használt egyenleg erejéig új egyedi azonosító igényelhető az 1.7. pontban rögzített elérhetőségeken és módon, az Ügyfél adatainak ismételt megadásával.   

11. Felelősség

11.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12. Szerzői jogok

12.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13.  Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

13.1.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

Fogyasztónak minősül az Ügyfél az alábbi esetekben:

 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
 • továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

13.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a telefonon előterjesztett  panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

13.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

13.1.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

13.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

13.1.6. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ott megjelölt nyitvatartási időn belül fogadja.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél, mint fogyasztó (között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra – az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerint illetékes testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

 • 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81. 
 • Fax: 06 (1) 269 07 03 
 • Telefon: 06 (1) 269 07 03

b) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

14. Adatvédelmi nyilatkozat

14.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.       

14.2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.   
14.3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálható. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az B-Payment Zrt. kezeli.            

14.4. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

14.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

14.6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

14.7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

14.8. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatkezelőkhöz továbbításra kerüljenek.

14.9. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.        


14.10. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.          
14.11. Adatkezelők megnevezése:

 • Szolgáltató;
 • Kor-recht Log Kft. (címe: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. DEPO. +36704241491; +36703272358)
 • DPD Hungária Kft. (címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B; telefonszáma: +36 (1) 501 6200);
 • 3takács Kft (címe: 2459 Rácalmás Harmat utca 9. telefonszáma: +36 70 701 7221)

14.12. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87144/2015.

14.13. A Szolgáltató a weboldalon ún. sütiket (angolul: cookies) használ, azaz a weboldal Ügyfél általi felkereséskor egy vagy több karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld el az Ügyfél számítógépére, amelyek által az Ügyfél webböngészője azonosíthatóvá válik, kényelmesebbé téve az Ügyfél részére a weboldal használatát. A sütik csupán ideiglenesen tárolódnak az Ügyfél számítógépén, és a Szolgáltató szerverére kizárólag a weboldal meglátogatásakor kerülnek át. Az Ügyfél a webböngészőjének beállításai segítségével megtekintheti, engedélyezheti, letilthatja, illetve törölheti a sütiket. A legtöbb webböngésző alapbeállítás szerint minden sütit engedélyez. A sütik letiltásával a weboldal egyes funkciói csak korlátozottan működnek, illetve érhetőek el. Az Ügyfél a weboldal használatával hozzájárulását adja a sütik küldéséhez azzal, hogy hozzájárulását jogosult bármikor a sütik webböngészőn keresztül történő letiltásával visszavonni.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

15.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

Budapest, 2020.05.06.

 

 

                                                                                                                                     Space and More Kft.